Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Länkar

Bifrostorden

Vid våra Logekvällar träffas vi i Svarta Örns Ordenshus, Johanneberg, Göteborg.

Adress:

Lennart Torstenssonsgatan 3

412 56  Göteborg

Karta

Västtrafik reseplanerare


Interiör från Ordenshusets matsal.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hjälpverksamhet

Bifrostorden har som ett av sina ändamål att bedriva hjälpverksamhet.                                                                                          

Bifrostordens Fonder & Stiftelser

 

Stiftelsen Bifrostbågen

Ger logerna möjlighet att bedriva hjälpverksamhet. Stiftelsen placerar sitt kapital och avkastningen används till att möjliggöra utåtriktad stödjande verksamhet av social eller kulturell natur. Oftast till ungdom. Man kan via logerna söka stipendium, senast 15 november för nästkommade år.Genom Bifrostbågen blir vår Orden en ekoniomisk kraftkälla, som dessutom ger medlemskap en vidare betydelse och mening.

 

Ruby & Lars Ullmans Stiftelse.

Stiftelsen bildades genom att makarna Ruby och Lars Ullman skänkte ett stiftelsekapital.

Stiftelsen skall ha till huvudsakliga ändamål :

 

  1. att lämna anslag för studier och utbildning såväl inom Sverige som utom, samt därmed jämförlig till ungdom eller grupp ungdomar, som utbildar sig inom konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans. Detta  pris delas ut vid tid som Ullmanstiftelsen beslutar.
  2. att lämna anslag för fortsatt utbildning kallat « Bifrostpriset » till yngre scenisk aktör/aktris, en eller fler, som under det gångna året visat prov på stort kunnande.

 

Bifrostpriset delas ut vid Ordens riksting. Nominering till Bifrostpriset sänds via logerna till OC, senast 31 december, året innan riksting. Ansökan skall  innehålla information om den föreslagna stipendiaten. Även BDRs damloger har möjlighet att nominera till detta pris.

 

Dessutom delas ytterligare ett stipendium ut, enligt punkt 1 ovan. Huvudsakligen i samband med Bifrostordens och BDRs vårsoaré. Även till dessa stipendier kan logerna kontnuerligt lämna förslag till OC.


Fred Norinders Stiftelse

Stiftelsen bildades genom ett arv från Bifrostbrodern Fred Norinder i logen 1 St. Örjan.

 

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att lämna anslag för studier och utbildning, såväl inom Sverige som utom, samt därmed jämförlig till ungdom eller grupp ungdomar, som utbildar sig i konstarterna teater, musik, sång, balett eller svensk folkdans.

 

Förslag till stipendiater kan kontinuerligt insändas till OC. via logerna. 

 

Minnesfonden

Vid begravningar, förekommer ofta insamlingar till olika ändamål. Varför inte hjälpa Din Orden att hjälpa ?

Avliden broder kan värdigt hedras genom att ett gåvobelopp till Minnesfonden insättes på Bifrostordens postgiro 19 99 71-3 och märkes « Minnesfonden ». Ange även eventuell text, såsom hälsning och avsändare till anhöriga. Fondens avkastning använs för hjälpverksamhet.


Ordens Styrande Mästares Fond.

 Ändamålet är även här hjälpverksamhet bland behövande, även Bifrostbröder. Medel kan insättas på Bifrostordens postgiro 19 99 71-3. Ansökan genom logerna. Märkes « OSM Fonden ». Ange även här eventuell text, till den eller det som ni vill hedra.

 

Understödsfonden

Enligt vår konstitution bidrar varje broder årligen med 10 kr. till Understödsfonden. Fonden kan avändas främst för inre hjälpverksamhet.

 

---

 Gemensamt för alla våra fonder och stiftelser är att ansökan om medel avseende stipendier

o.dyl. sändes till OC. via någon av våra loger. Se eventuella datum ovan, när ansökan skall vara tillhanda.

Önskas vidare information om vår hjäpverksamhet, kontakta densamme via Bifrostordens kansli.